Idrætten samles til FORÅRSKUR 2022

Der blev sat en stopper for vores Nytårskur 2021. Men vi vil så gerne mødes med jer.

Så derfor inviterer vi nu i stedet til Forårskur 2022.

Fredag d. 8. april 2022
kl. 15.00-17.00
i Sct. Jørgens Gård – Kirkesalen

Det er et åbent arrangement og gratis for alle. Vi mødes her til et par hyggelige og
uformelle timer, hvor vi kan få samlet op på idrætsåret der gik, og lagt planer for resten
af 2022. I bedes tilmelde jer på følgende mailadresse:

kontakt@koldingidraet.dk
S.U. Den 4. april 2022

Share This:

Hans Peder Kromann Larsen ny næstformand i Fritidsrådet

Medlem af Kolding Idræt Hans Peder Kromann Larsen blev på fritidsrådets første møde valgt som rådets næstformand. HP udtaler:

“Det er et vigtigt arbejde, der foregår i Fritidsrådet og det berører rigtig mange, men de ved det ikke nødvendigvis. Vi har de seneste år bidraget til arbejdet med at efterse alle tilskudsreglerne, en indsats på tværs af området, som vi næsten er i mål med.

Fritidsrådet er valgt af foreningerne og skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed i Kolding Kommune. Fritidsrådet er høringspart overfor det politiske udvalg Sundhed og Fritid i forhold til Folkeoplysningspolitikken, kommunens budget og regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet.

Hans Peder Kromann Larsen får følgeskab af Kolding Idræts formand Claus Warming, der også er valgt til fritidsrådet.

Uddeling af tilskud

Foreningslivet drives af ihærdige frivillige. Fritidsrådet understøtter en opkvalificering af trænere og ledere gennem kurser og uddannelse ved hjælp af Uddannelses- og Opstartspuljen, hvor godkendte foreninger kan søge tilskud.

Men det er ikke den eneste måde Fritidsrådet skaber udvikling. Det er også fra denne pulje, at Fritidsrådet uddeler tilskud til at sætte nye initiativer i gang, der kan være med til at forny folkeoplysningsområdet.

Nye foreninger under Folkeoplysningsloven skal omkring Fritidsrådet for at blive godkendt, hvorved de blandt andet får adgang til at bruge fritids- og idrætslokaler og søge tilskud til deres medlemmer under 25 år. Flere steder er foreningslivet på banen allerede fra de tidlige eftermiddagstimer, når børnene får fri fra skole. Fritidsrådet er med til at give indhold for mange børn fra 4.-6. klasse gennem tilskuddet til foreningsdrevne fritidsklubber, som rådet fordeler.

Hvert år nyder rigtig mange børn og unge godt af det tætte samarbejde mellem foreningslivet og Fritidsrådet, når der tilbydes en bred palette af ferieaktiviteter i skolernes sommer- og efterårsferie. Et arbejde, der blev sat i gang til rådets første møde, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde program og fordele tilskud til de mange ferieaktiviteter.

Fritidsrådet består fra 2022 af følgende medlemmer:

Brian Bøglund, Folkeoplysningssamrådet i Kolding.
Tenna Aamann, Folkeoplysningssamrådet i Kolding.
Claus Warming, Kolding Idræt.
Hans Peder Kromann Larsen, Kolding Idræt. (Næstformand)
Bo Sander, Spejdersammenslutningen i Kolding. (Formand)
Yrsa Mastrup, lokale handicapforeninger, musiske, kulturelle og øvrige foreninger.
Poul Fremmelev, Kolding Byråd.
Jonathan Dyring Løvbom, Kolding Byråd.

Share This:

Bestyrelsen styrker sig og er nu fuldtallig

Det er med glæde at Kolding Idræt har suppleret sig, som aftalt på repræsentantskabsmødet i september 2021.

Lisa Bærentsen og Michael Lundquist indgår nu også i KI bestyrelsens daglige virke.

Kolding Idræts bestyrelse består af:

Bjarne Stolten Thomsen
Claus Warming
Dennis Jespersen
Hans Peder Kroman Larsen
Henrik Lindholm
Jørgen Roed
Lisa Bærentsen
Michael Lundquist
Tanya Buchreitz Løwenstein

Se billeder af KI bestyrelsen HER

Share This:

Indkaldelse til Generalforsamling og valgmøde -15. september 2021 kl. 17.30

Indkaldelse til
Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde
og efterfølgende valgmøde

På KUC d. 15. september 2021 kl. 17.30

Til alle medlemmer af Kolding Idrætsråd

Generalforsamling/ Repræsentantskabsmøde Kl. 17.30 – 18.30
Bespisning Kl. 18.30 – 19.00
Valgmøde Kl. 19.00 – 21.00

Kolding Idrætsråd indkalder alle medlemmer til Generalforsamling/ Repræsentantskabs-møde med følgende dagsorden:
– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning for det forløbne år
– Det reviderede regnskab forelægges til orientering
– Orientering om nyt setup for Kolding Idrætsråd
– Orientering om nye bestyrelsesmedlemmer
– Eventuelt

Til alle foreninger, klubber og interesserede – alle er velkomne

Bespisning Kl. 18.30 – 19.00
Valgmøde Kl. 19.00 – 21.00

Kommunalvalget nærmer sig med raske skridt, hvorfor vi denne aften også inviterer til valgmøde med idrætten i fokus. Så kom og stil vores lokale politikere spørgsmål om emner som sundhed, frivillighed og foreningsidrætten i Kolding Kommune. Vi glæder os til en livlig og åben debat, som styres af en rutineret og nysgerrig ordstyrer.

Tilmelding til denne aften er nødvendig i forhold til bespisning.
Send derfor din tilmelding på mail til info@kolding-ir.dk
Med venlig hilsen Kolding Idrætsråd

Share This:

KIR skal have ny kasserer – Ole Kokborg fægter videre i andet regi

KIR skal have ny kasserer. Ole Kokborg har grundet tidspres valgt at stoppe i Kolding Idrætsråd og Kolding Talent.

Bestyrelsen vil jeg gerne sige Ole Kokborg mange, mange tak for et stort engagement og indsats i Kolding Idrætsråd og for Idrætten i Kolding.

Mange tak for denne gang.

Henrik Lindholm overtager kassererposten og Claus Warming indtræder i Kolding Talent.

Share This:

Sommerpakke genstarter foreningsidrætten

Foreningsidrætten trænger til en økonomisk håndsrækning efter en hård periode. Derfor er det meget opmuntrende, at den nyligt vedtagne sommerpakke, med et stort og enigt flertal af Folketingets partier, indeholder 69 millioner til netop kultur- og foreningslivet.

Der er afsat 59 millioner til foreningsaktiviteter hen over sommeren og frem til efterårsferien. De sidste 10 millioner er afsat til kompensation til de foreninger, der havde planlagt store arrangementer.

Hvordan I som forening får del i denne sommerpulje, følger vi naturligvis op på, så snart puljens kriterier og ansøgerkreds er afklaret fra regeringens side.

Share This:

Nordea-fonden styrker det lokale fællesskab med to nye puljer

 

Nordea-fonden har netop offentliggjort, at de har åbnet to nye puljer, som giver rigtig gode muligheder for at genstarte fællesskabet i netop jeres forening.

Hvis I som forening går og drømmer om at skabe et mindre motionsløb fx løb, rul, svøm eller cykling, har I nu chancen for at søge Nordea-fondens nye løbspulje for op til 10.000 kr. Alle lokale idrætsforeninger kan søge, og puljen er åben indtil sidste krone er uddelt.

Læs mere om løbspuljen her

Her bor vi-puljen har til formål at booste de små fællesskaber i byer med 200-5.000 indbyggere. Denne pulje giver foreninger og organisationer mulighed for at vise, at det gode liv i lokalsamfundet er attraktivt. Der kan søges op til 1 mio. kr. inkl. moms med mulighed for at søge om medfinansiering til større projekter. Ansøgningsfristen er d. 23. september 2021.

Læs mere om Her bor vi-puljen her

Share This:

Genåbning af udendørs idrætsaktiviteter.

Idrætten udendørs genåbner mandag den 1. marts 2021. Desværre må indendørs aktiviteter vente og kommunale klubhuse, omklædningsrum og toiletter osv. er fortsat lukkede. “Selvom det kun er udendørs idrætten, der kan åbne kan man kun være glad for at det er muligt” udtaler Formanden for Kolding Idrætsråd.

Nationale retningslinjer også i Kolding

Vi skal være fornuftige selvom idrætten ikke er omfattet af de øgede restriktioner i Kolding. Kolding Idrætsråd, vil gerne opfordre idrætsdeltagerne til at forebygge smittespredning ved at sikre god hygiejne, følge de enkelte idrætsgrenes udarbejdede protokoller og blive testet umiddelbart før deltagelse i aktiviteter. Hertil siger Claus Warming. Det er vigtigt at foreningerne i Kolding følger de nationale retningslinjer.

Kulturministeriets retningslinjer kan læses her:

Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter

UDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSLIV

Hent retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret. Seneste opdatering 26. februar 2021

INDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSLIV SAMT IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER

Hent retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsaktiviteter (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret. Seneste opdatering 26. februar 2021

 

 

Share This:

Ny dato Repræsentantskabsmøde /Generalforsamling 21

Til alle foreninger, klubber og interesserede

Sæt X i kalenderen.

Kolding Idrætsråd indkalder til Generalforsamling / Repræsentantskabsmøde den 8. juni 2021 kl. 18.00

Programmet offentliggøres i løbet af forsommeren. Ligesom der hele tiden vurderes på den aktuelle corona-situation og om det giver anledning til at generalforsamlingen / repræsentantskabet flyttes/udskydes.

I 2020 startede bestyrelsen i samarbejde med Idrættens Udviklingscenter en udviklingsproces, der skal munde ud i en opdateret visions og udviklingsplan for samvirket og idrætsfællesskabet de kommende 5 – 10 år. En bred vifte af foreningsledere i Kolding kommune har bidraget til processen. På mødet den 8. juni skal det endelig forslag til fremtidigt setup og organisering til afstemning.

Andre emner vil blandt andet være:

  • Politikernes, foreningsfolkets, meningsdannernes bud på aktuelle emner.
  • Idrætten i fremtiden
  • Idrættens vilkår i by og på landet
  • Valg til bestyrelsen
  • Netværk og vidensdeling

Vel mødt. Endeligt program med tilmelding udgives ultimo april 2021.

Share This:

Positivt nyt: Flere medlemmer i idrætsforeningerne

Stor opbakning til idræt og foreningerne. Danskerne bakker stort op om foreningerne. Stor tilslutning.

TAK til medlemmer og alle ildsjæle i vores mange foreninger. “Det viser at danskerne vil sundhed, fællesskabet og alle de gode effekter idræt fører med sig” udtaler Claus Warming. Videre nævner formanden for Kolding Idrætsråd “Der er i min optik ikke nogen tvivl om at vi vil se at foreningens livet vil være en solid nøgle til at låse COVID-19 låsen op – blot skal vi som samfund huske at benytte mulighederne og alle de mange kompetencer der ligger i dvale pt.”. “Ligesom vi skal huske på at der er bygget en masse tillid og positive relationer op mellem mennesker i foreninger – hvorfor ikke gøre brug af det i en svær tid” slutter Claus Warming

Dyk længere ned i tallene her:

Fakta om medlemstal
Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.306.288 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer.

På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.

Kolding er også en del af

Bevæg dig for livet
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

https://www.bevaegdigforlivet.dk/

https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-fritid-og-idraet/bevaeg-dig-for-livet

Share This: