Årsberetningen 2017

Kolding Idrætsråds bestyrelse glæder os over at 2017 var et energisk og hektisk år med masser af
forskelligartede udfordringer og aktiviteter. Fritids- og idrætsverdenen er under drastisk forandring. Der
sker en masse nyt. Måden vi danskere tilgår fritidslivet, den tid vi bevæger os på, ændrer sig….

Årsberetning 2017 Kolding Idrætsråd

Share This:

Formand genvalgt

På aftenens generalforsamling i Parkhallen blev Claus Warming genvalgt for endnu en 2-årig periode. “Jeg glæder mig til endnu en periode for den lokale idræt”. “Heldigvis har flere og flere fået øjnene op for at Kolding Idrætsråd kan og vil SAMLE IDRÆTTEN I KOLDING”

Claus Warming nævner blandt andet:

“At få lov til at stå i spidsen for et frivilligt råd med ihærdige bestyrelsesmedlemmer, der kæmper idrættens sag på frivillig basis er en stor ære. Selvom der ikke falder lønkroner af, bruger hvert enkelt bestyrelsesmedlem rigtig mange timer på projekter til gavn for borgerne, foreninger, kommunen. 2017 har været godt booket op. Det er klart et tegn på at mange rundt i Danmark har fået øjnene op for den professionalisme idrætsrådets medlemmer bringer med sig i forskellige sammenhænge”.

Share This:

Genvalg ved Generalforsamlingen

Til aften var der genvalg og et enkelt nyvalg ved Kolding Idrætsråds generalforsamling. Den blev afholdt i Parkhallen

Valg til bestyrelsen for 2 år og suppleanter, revisor og revisorsuppleant for 1 år

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans Peder Kromann Larsen, (genvalg)

Ole Kokborg, (genvalg)

Ole Madsen, (genvalg)

 

suppleanter

Tanja Buchreitz Løwenstein, (genvalg)

Mette Hviid Schultz, (Nyvalg)

 

revisor

Flemming Fønss, (genvalg)

 

Revisorsuppleant

Henrik Lindholm, (genvalg)

 

Følgende var ikke på valg i år:

 

Alice Nissen

Jørgen Roed

Ruben Beck Madsen

Share This:

Årsrapport 2017, (regnskab 2017)

Revisor har revideret og godkendt årsrapport 2017, (regnskab 2017)

KIR 2017 Regnskab

Et forventet resultat efter gode investeringer i projekter til gavn for idrætten, foreningerne og hele fritidsområdet i Kolding Kommune nu og i fremtiden.

Share This:

Generalforsamling den 25. april 2018 kl. 18.30

Hej gode idrætsvenner

Indkaldelse til generalforsamling i Kolding idrætsråd den 25. april kl. 18.30 i Parkhallen.

Der vil være spisning fra kl. 18.00. Tilmelding til spisning skal ske senest den 20. april til info@kolding-ir.dk

Dagsorden 180425

med sportslig hilsen

 

Bestyrelsen Kolding Idrætsråd

Share This:

Kolding Idrætsråds ærespris uddelt

Vibeke Dalby modtager af Kolding Idrætsråds Ærespris

Kolding Idrætsråds ærespris uddeles til en person, der har gjort en væsentlig forskel for fritids- og idrætslivet i Kolding Kommune.

Stort tillykke til Vibeke. Ud over æren tildeles en statuette lavet af Kolding-kunstneren Henrik Fischer.

 

Kolding Idrætsråds ærespris (Talen på dagen)

 

 

Vibeke startede i et ”arbejdsprojekt” i Firmasporten i projekt “IFA” – Idræt for alle. Hun har haft 25 års jubilæum.

Vibse du brænder for IFA, som var det dit barn. Du udviser stort engagement og entusiasme. En rigtig ægte ildsjæl er du.

 

”Vibse” en af dine styrker er at du altid er åben, glad og positiv. Som Alice Nissen og flere andre nævner: “Man bliver glad af at gå på Vibses hold. Hun udstråler glæde og synger med på den gode musik, der laves gymnastik til.

Vi mærker ikke, at det er det tredje hold i træk, hun instruerer og er igang med. Humøret og udstrålingen er altid i top”

 

Vi, der har set og fulgt dit virke, kan se at du om nogen har anvendt idrætten som et middel til at forbedre mange idrætsborgeres livskvalitet, trivsel og sundhed. Med idrætten i centrum har du motiveret rigtig mange med at komme videre i deres liv. Mennesker, der af en eller anden grund har haft udfordringer, i deres liv har du med bevægelse og idrætten fået godt afsted på den anden side. Ja, du har faktisk selv haft brug for idrætten som “løftestang”. I Medierne læste vi i 2008, da du blev ramt af en blodprop i hjernen. Du nævnte blandt andet:

 

“Idrætten hjalp mig tilbage til livet”

– Det er også enormt livsbekræftende at komme i et projekt, hvor folk kommer ganske frivilligt. Jeg har en formodning om, at når jeg har et gymnastikhold med mellem 150 og 180 deltagere, så er det fordi, jeg er her. Derfor indebærer det en stor forpligtelse for at være her. Idrætten er simpelt hen min måde at leve på. Det er min livsstil at dyrke idræt hver dag, forklarer Vibeke, der er sikker på, at idrætten hjalp hende til at komme endnu hurtigere tilbage til livet.

 

Kolding Idrætsråds ærespris uddeles til en person, der har gjort en væsentlig forskel for fritids- og idrætslivet i Kolding Kommune.

 

Vibeke, du tildeles blandt Kolding Idrætsråds ærespris grundet følgende: Dit mangeårige, stærke engagement og uselviske virke i “Idræt for alle” og idrætten i Kolding. Din ihærdighed. evne til at samle, dyrke fællesskabet i en positiv ånd til gavn for utroligt mange mennesker og gøre idrætten til en del af noget større.

 

Stort tillykke….

 

 

 

Share This:

Referat bestyrelsesmøde 11. oktober 2017

Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2017

Share This:

FOREDRAG – VALGMØDE —- IDRÆTTENS VILKÅR I KOLDING KOMMUNE

013347173

 

 

 

Share This:

Fodboldklubberne mangler kunstgræsbaner i Kolding

Der mangler kunstgræsbaner i Kolding, mener klubberne… Formanden for Kolding Idrætsråd, Claus Warming, fortæller, at rådet er i gang med at udarbejde en rapport, som skal være færdig inden den 1. marts.

JV den 12. oktober 2017

Share This:

Input til Budget 2018 fra Kolding Idrætsråd

Netop nu forhandler partierne i Kolding Byråd om budgettet for 2018. Af gode årsager ved vi almindelige borgere ikke hvordan det endelige resultat vil være.

Det oplæg på fritids- og idrætsområdet for budget 2018, der pt. ligger på Kolding Kommunes hjemmeside, kan være svært at blive vildt begejstret for. Isoleret set er det et område, der mere bygger på den indre indtægt gennem foreningernes og de frivilliges bidrag. Kommunen forsøger at understøtte de frivilliges kræfter med nødvendige renoveringer af forskellige anlæg eks. Idrætsbygningen, Bøgelund, (Rideklubben). Budgetmæssigt er det et meget lille beløb det handler om godt 70 mio. kr. ud af et budget på flere mia. kr.

De nytænkende elementer er svømmefaciliteter ved Vonsild, Trailcenter ved Steensgaard.

Generelt er oplægget et meget forsigtigt budgetforslag uden de helt store bask. Det er lidt lappeløsninger på anlæg og et par punkter som svømmehal og Trailcenter. Det er som om, der ikke er de store visioner i oplægget. Kolding Idrætsråd vil her gerne opfordre til, at der tænkes større og at der tages højde for at gøre Kolding Kommunes foreningsfolk og frivillige til de bedst uddannede i Landet. Desuden at der afsættes midler til at oprette et organ/forum der dedikeret har fokus på de frivilliges trivsel og udvikling. Af øvrige eksempler på emner Kolding Idrætsråd vil anbefale er blandt andet:

 

  • Nyt atletikstadion
  • Flere kunstgræsbaner
  • Øge puljen til uddannelse af frivillige trænere og ledere
  • Pulje til fokus på svømmefaciliteter
  • Pulje til fokus på idræt og bevægelse i byrummet
  • Pulje til fokus på senior-idrætten
  • Tilretning af Kolding Stadion til et dedikeret fodboldstadion. Tilskuerne tættere på banen, varme i banen mm.
  • Afsætte midler til oprettelse af Kolding Handicap-idrætsråd

 

På vegne af Kolding Idrætsråd

Claus Warming
Formand

Share This: