Idrættens anbefalinger – Corona

Kolding Idrætsråd følger regeringens og idrætsorganisationernes anbefalinger i forbindelse med Corona (COVID-19)

DIF 

DGI

Statsministeriet

Share This:

Tidligere indlæg / Arkiv

Der indkaldes til generalforsamling den 10. april kl. 19.00

Vibeke Dalby modtager af Kolding Idrætsråds Ærespris

FOREDRAG – VALGMØDE —– IDRÆTTENS VILKÅR I KOLDING KOMMUNE

Formand tager 2 år mere

Generalforsamling

Kolding Idrætsråd arrangør af valgmøde den 26. oktober

Fodboldklubberne mangler kunstgræsbaner i Kolding

Input til budget 2018 fra KIR til Kolding Byråd

Fundraising seminar i september og oktober

Referat bestyrelsesmøde 22. august 2017

Stærke tilbud til Seniorer gennem projekt 60+ frisk

Referat bestyrelsesmøde 13. juni 2017

Idrætsklubber har knækket kurven

Share This:

Generalforsamling den 15. april 2020

Til alle foreninger, klubber og interesserede

Kolding Idrætsråd indkalder til Generalforsamling / Repræsentantskabsmøde på KUC den 15. april 2020 kl. 18.00

Programmet offentliggøres senere. Ligesom det primo april vurderes om COVID-19 situationen gør at generalforsamlingen / repræsentantskabet flyttes/udskydes.

Emner til dagsorden er blandt andet

  • Politikernes, foreningsfolkets, meningsdannernes bud på aktuelle emner.
  • Idrætten i fremtiden
  • Idrættens vilkår i by og på landet
  • Valg til bestyrelsen
  • Netværk og vidensdeling

Vel mødt. Tilmelding kan ske på info@kolding-ir.dk

 

Share This:

Fokus gør en forskel..

Flere går til idræt i foreningerne i Kolding Kommune. “Intet kommer af sig selv”. nævner formand for Kolding Idrætsråd Claus Warming. “Vi har stædigt holdt fast i at holde fokus på muligheder og udvikling. Samarbejdsfladerne med DIF, DGI, Kommunen, Erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner er forstærket betydelig. Alt sammen til gavn for foreningerne, idrætsborgerne”

Sammenhængskraften i danskernes hverdag skal hele tiden udvikles.

Se her

 

Share This:

Generalforsamling Kolding Idrætsråd

Hej gode idrætsvenner

Indkaldelse til generalforsamling i Kolding idrætsråd den 10. april kl. 19.00 på Kolding UddannelsesCenter.

Der vil være spisning fra kl. 18.30.

Share This:

Formand genvalgt

På aftenens generalforsamling i Parkhallen blev Claus Warming genvalgt for endnu en 2-årig periode. “Jeg glæder mig til endnu en periode for den lokale idræt”. “Heldigvis har flere og flere fået øjnene op for at Kolding Idrætsråd kan og vil SAMLE IDRÆTTEN I KOLDING”

Claus Warming nævner blandt andet:

“At få lov til at stå i spidsen for et frivilligt råd med ihærdige bestyrelsesmedlemmer, der kæmper idrættens sag på frivillig basis er en stor ære. Selvom der ikke falder lønkroner af, bruger hvert enkelt bestyrelsesmedlem rigtig mange timer på projekter til gavn for borgerne, foreninger, kommunen. 2017 har været godt booket op. Det er klart et tegn på at mange rundt i Danmark har fået øjnene op for den professionalisme idrætsrådets medlemmer bringer med sig i forskellige sammenhænge”.

Share This:

Genvalg ved Generalforsamlingen

Til aften var der genvalg og et enkelt nyvalg ved Kolding Idrætsråds generalforsamling. Den blev afholdt i Parkhallen

Valg til bestyrelsen for 2 år og suppleanter, revisor og revisorsuppleant for 1 år

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans Peder Kromann Larsen, (genvalg)

Ole Kokborg, (genvalg)

Ole Madsen, (genvalg)

 

suppleanter

Tanja Buchreitz Løwenstein, (genvalg)

Mette Hviid Schultz, (Nyvalg)

 

revisor

Flemming Fønss, (genvalg)

 

Revisorsuppleant

Henrik Lindholm, (genvalg)

 

Følgende var ikke på valg i år:

 

Alice Nissen

Jørgen Roed

Ruben Beck Madsen

Share This:

Årsrapport 2017, (regnskab 2017)

Revisor har revideret og godkendt årsrapport 2017, (regnskab 2017)

KIR 2017 Regnskab

Et forventet resultat efter gode investeringer i projekter til gavn for idrætten, foreningerne og hele fritidsområdet i Kolding Kommune nu og i fremtiden.

Share This:

Generalforsamling den 25. april 2018 kl. 18.30

Hej gode idrætsvenner

Indkaldelse til generalforsamling i Kolding idrætsråd den 25. april kl. 18.30 i Parkhallen.

Der vil være spisning fra kl. 18.00. Tilmelding til spisning skal ske senest den 20. april til info@kolding-ir.dk

Dagsorden 180425

med sportslig hilsen

 

Bestyrelsen Kolding Idrætsråd

Share This:

Kolding Idrætsråds ærespris uddelt

Vibeke Dalby modtager af Kolding Idrætsråds Ærespris

Kolding Idrætsråds ærespris uddeles til en person, der har gjort en væsentlig forskel for fritids- og idrætslivet i Kolding Kommune.

Stort tillykke til Vibeke. Ud over æren tildeles en statuette lavet af Kolding-kunstneren Henrik Fischer.

 

Kolding Idrætsråds ærespris (Talen på dagen)

 

 

Vibeke startede i et ”arbejdsprojekt” i Firmasporten i projekt “IFA” – Idræt for alle. Hun har haft 25 års jubilæum.

Vibse du brænder for IFA, som var det dit barn. Du udviser stort engagement og entusiasme. En rigtig ægte ildsjæl er du.

 

”Vibse” en af dine styrker er at du altid er åben, glad og positiv. Som Alice Nissen og flere andre nævner: “Man bliver glad af at gå på Vibses hold. Hun udstråler glæde og synger med på den gode musik, der laves gymnastik til.

Vi mærker ikke, at det er det tredje hold i træk, hun instruerer og er igang med. Humøret og udstrålingen er altid i top”

 

Vi, der har set og fulgt dit virke, kan se at du om nogen har anvendt idrætten som et middel til at forbedre mange idrætsborgeres livskvalitet, trivsel og sundhed. Med idrætten i centrum har du motiveret rigtig mange med at komme videre i deres liv. Mennesker, der af en eller anden grund har haft udfordringer, i deres liv har du med bevægelse og idrætten fået godt afsted på den anden side. Ja, du har faktisk selv haft brug for idrætten som “løftestang”. I Medierne læste vi i 2008, da du blev ramt af en blodprop i hjernen. Du nævnte blandt andet:

 

“Idrætten hjalp mig tilbage til livet”

– Det er også enormt livsbekræftende at komme i et projekt, hvor folk kommer ganske frivilligt. Jeg har en formodning om, at når jeg har et gymnastikhold med mellem 150 og 180 deltagere, så er det fordi, jeg er her. Derfor indebærer det en stor forpligtelse for at være her. Idrætten er simpelt hen min måde at leve på. Det er min livsstil at dyrke idræt hver dag, forklarer Vibeke, der er sikker på, at idrætten hjalp hende til at komme endnu hurtigere tilbage til livet.

 

Kolding Idrætsråds ærespris uddeles til en person, der har gjort en væsentlig forskel for fritids- og idrætslivet i Kolding Kommune.

 

Vibeke, du tildeles blandt Kolding Idrætsråds ærespris grundet følgende: Dit mangeårige, stærke engagement og uselviske virke i “Idræt for alle” og idrætten i Kolding. Din ihærdighed. evne til at samle, dyrke fællesskabet i en positiv ånd til gavn for utroligt mange mennesker og gøre idrætten til en del af noget større.

 

Stort tillykke….

 

 

 

Share This: