Referat bestyrelsesmøde 11. oktober 2017

Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2017

Share This:

FOREDRAG – VALGMØDE —- IDRÆTTENS VILKÅR I KOLDING KOMMUNE

013347173

 

 

 

Share This:

Fodboldklubberne mangler kunstgræsbaner i Kolding

Der mangler kunstgræsbaner i Kolding, mener klubberne… Formanden for Kolding Idrætsråd, Claus Warming, fortæller, at rådet er i gang med at udarbejde en rapport, som skal være færdig inden den 1. marts.

JV den 12. oktober 2017

Share This:

Input til Budget 2018 fra Kolding Idrætsråd

Netop nu forhandler partierne i Kolding Byråd om budgettet for 2018. Af gode årsager ved vi almindelige borgere ikke hvordan det endelige resultat vil være.

Det oplæg på fritids- og idrætsområdet for budget 2018, der pt. ligger på Kolding Kommunes hjemmeside, kan være svært at blive vildt begejstret for. Isoleret set er det et område, der mere bygger på den indre indtægt gennem foreningernes og de frivilliges bidrag. Kommunen forsøger at understøtte de frivilliges kræfter med nødvendige renoveringer af forskellige anlæg eks. Idrætsbygningen, Bøgelund, (Rideklubben). Budgetmæssigt er det et meget lille beløb det handler om godt 70 mio. kr. ud af et budget på flere mia. kr.

De nytænkende elementer er svømmefaciliteter ved Vonsild, Trailcenter ved Steensgaard.

Generelt er oplægget et meget forsigtigt budgetforslag uden de helt store bask. Det er lidt lappeløsninger på anlæg og et par punkter som svømmehal og Trailcenter. Det er som om, der ikke er de store visioner i oplægget. Kolding Idrætsråd vil her gerne opfordre til, at der tænkes større og at der tages højde for at gøre Kolding Kommunes foreningsfolk og frivillige til de bedst uddannede i Landet. Desuden at der afsættes midler til at oprette et organ/forum der dedikeret har fokus på de frivilliges trivsel og udvikling. Af øvrige eksempler på emner Kolding Idrætsråd vil anbefale er blandt andet:

 

 • Nyt atletikstadion
 • Flere kunstgræsbaner
 • Øge puljen til uddannelse af frivillige trænere og ledere
 • Pulje til fokus på svømmefaciliteter
 • Pulje til fokus på idræt og bevægelse i byrummet
 • Pulje til fokus på senior-idrætten
 • Tilretning af Kolding Stadion til et dedikeret fodboldstadion. Tilskuerne tættere på banen, varme i banen mm.
 • Afsætte midler til oprettelse af Kolding Handicap-idrætsråd

 

På vegne af Kolding Idrætsråd

Claus Warming
Formand

Share This:

Fundraising seminar

Kolding Kommunes centrale fundraising enhed afholder 2 målrettede seminarer i fundraising for foreninger indenfor fritids- og idrætsområdet. Kolding Idrætsråd anbefaler alle at tilmelde sig.

Fundraising seminar

Share This:

Referat bestyrelsesmøde 22. august 2017

Referat Kolding Idrætsråd 22.8.2017

Share This:

Idrætsklubber har knækket kurven

Udgivet i Kolding Ugeavis den 22. marts 2017

http://www.e-pages.dk/koldingugeavis/347/7

http://ugeavisen.dk/kolding/Idraetsklubber-har-knaekket-kurven/artikel/312217

Kolding: Der har været god plads i haller og på boldbaner rundt omkring i Kolding Kommune de seneste år. Fra 2012 til 2015 faldt det samlede medlemstal for idrætsforeningerne i kommunen med næsten 2.500, og især medlemmerne fra 0 til 18 år så ud til at vende idrætsfællesskaberne ryggen, da mere end hver tiende af de yngste medlemmer faldt fra i perioden. Det viser en opgørelse, som Kolding Kommune har lavet for Ugeavisen.

De nyeste medlemstal viser dog, at kurven er knækket, for fra 2015 til 2016 var der for første gang i årevis fremgang at spore. I alt havde idrætsforeningerne mindst 750 flere medlemmer ved udgangen af december 2016 end et år tidligere – og 400 af de medlemmer hørte til i den yngste gruppe. Faktisk tyder alt på en endnu større medlemsstigning, da enkelte foreninger, for eksempel KFUM Håndbold og Fighters, endnu ikke har indberettet deres medlemstal for 2016.

Fakta
 • 2012: 35.558 medlemmer, heraf 15.536 mellem 0 og 18 år.2013: 35.279 medlemmer, heraf 15.115 mellem 0 og 18 år.

  2014: 34.339 medlemmer, heraf 14.420 mellem 0 og 18 år.

  2015: 33.110 medlemmer, heraf 13.851 mellem 0 og 18 år.

  2016: 33.852 medlemmer, heraf 14.243 mellem 0 og 18 år (foreløbige tal).

Større opmærksomhed

Formand for Kolding Idrætsråd Claus Warming glæder sig over sidste års fremgang, som han tror blandt andet skyldes et større fokus på området.

– Vi har sat idræt og bevægelse på dagsordenen i Kolding, og det er jeg sikker på har en betydning. Der er blevet sat meget fokus på det at være sund og bevæge sig de sidste par år, siger han, som oplever, at foreninger og forbund også selv er gået mere aktivt ind i arbejdet for at få flere til at dyrke idræt i en forening.

Claus Warming ser samtidig et større ønske om at blive en del af foreningernes fællesskaber.

– Jeg oplever, at der er sket et paradigmeskift, hvor man er gået fra at dyrke idræt for sig selv, når man har lyst, til at man har et ønske om at blive sundere sammen med nogen i et fællesskab.

Nervøse for frivillige

Selvom foreningerne samlet har haft medlemsfremgang sidste år, så oplever Claus Warming stadig en vis bekymring for fremtiden blandt de foreningsformænd, han taler med.

– Mange nævner, at de er meget nervøse for frivilligheden. De er nervøse for, om der er frivillige hænder nok om få år, fordi de unge ikke er flasket op med det på helt samme måde, som min generation er, siger idrætsrådets formand, som frygter at for få frivillige vil betyde færre medlemmer i foreningerne.

– Det er vigtigt, at vi har frivilligheden på dagsordenen, for hvis der ikke bliver leveret et tilbud, som er interessant, så bliver folk væk, forklarer han, som dog også oplever en grundlæggende optimisme for fremtiden i foreningerne.

Fakta
 • Vi har sat idræt og bevægelse på dagsordenen i Kolding, og det er jeg sikker på har en betydning.

Share This:

Referat bestyrelsesmøde 13. juni 2017

Bestyrelsesmøde den 13. juni 2017

Share This:

Stærke tilbud til seniorer hos 60+ frisk

Cirka 4500 borgere i aldersgruppen 60+ skal inden 2019 være mere fysisk aktive. Baggrunden for projektet er at øge borgernes livskvalitet og fysiske formåen. En national undersøgelse viser, at over 11% af borgerne i alderen 60+ har dårligt fysisk helbred. Både de ikke-aktive og de let til moderat aktive kan profitere af at øge deres aktivitetsniveau.

Kolding Idrætsråd har naturligvis valgt at være med i projektet. Projektdeltager fra KIR er Jørgen Roed – j.roed@stofanet.dk

 

 

Share This: