Repræsentantskab / Generalforsamling udskudt til efteråret 2020

Grundet COVID-19 og i respekt for at foreningerne i Kolding skal afholde generalforsamlinger når der åbnes op efter Corona-krisen udskydes repræsentantskabet / Generalforsamlingen hos Kolding Idrætsråd til efteråret 2020. Mere information tilgår.

på vegne af Kolding Idrætsråd

Claus Warming
Formand

Share This:

Anbefalinger til medlemsforeninger vedr. kontingenter under Coronaudbruddet – DIF og DGI

Foreninger ønsker at udføre masser af aktivitet til gavn for medlemmerne, samfundet.
Meget er dog ikke muligt mens Coronaudbruddet står på.
Det er en ekstraordinær og speciel situation vi og hele verden er en del af i øjeblikket.
Hvad betyder det for kontingent i foreningerne. Se hvad DIF og DGI anbefaler..
 

DIF anbefaler:

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned. Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid.

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.

 

DGI anbefaler

Medlemmer – kan de få kontingentet retur?

Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Der skal altså ikke ske nogen tilbagebetaling af medlemsbetalinger som følge af, at foreningens aktivitet i en periode er aflyst grundet Coronavirus-situationen.

Hvis fitnessforeningen har ordninger som for eksempel klippekort, eller hvor medlemmer betaler for tidsmæssigt korte perioder, så eet er ikke hyppigheden af betaling, der er afgørende, men hvor kort en aftaleperiode, der er tale om.

Hvis der f.eks. er tale om en binding på månedsbasis, vil det næppe kunne sidestilles med medlemsskab, og så skal der formentlig ske tilbagebetaling. Det kan være en god ide at tilbyde personen, at aktivperioden forlænges svarende til den periode, hvor aktiviteten har været aflyst, i stedet for tilbagebetaling.

 

Share This:

Idrættens anbefalinger – Corona

Kolding Idrætsråd følger regeringens og idrætsorganisationernes anbefalinger i forbindelse med Corona (COVID-19)

DIF 

DGI

Statsministeriet

Share This:

Tidligere indlæg / Arkiv

Der indkaldes til generalforsamling den 10. april kl. 19.00

Vibeke Dalby modtager af Kolding Idrætsråds Ærespris

FOREDRAG – VALGMØDE —– IDRÆTTENS VILKÅR I KOLDING KOMMUNE

Formand tager 2 år mere

Generalforsamling

Kolding Idrætsråd arrangør af valgmøde den 26. oktober

Fodboldklubberne mangler kunstgræsbaner i Kolding

Input til budget 2018 fra KIR til Kolding Byråd

Fundraising seminar i september og oktober

Referat bestyrelsesmøde 22. august 2017

Stærke tilbud til Seniorer gennem projekt 60+ frisk

Referat bestyrelsesmøde 13. juni 2017

Idrætsklubber har knækket kurven

Share This:

Generalforsamling den 15. april 2020

Til alle foreninger, klubber og interesserede

Kolding Idrætsråd indkalder til Generalforsamling / Repræsentantskabsmøde på KUC den 15. april 2020 kl. 18.00

Programmet offentliggøres senere. Ligesom det primo april vurderes om COVID-19 situationen gør at generalforsamlingen / repræsentantskabet flyttes/udskydes.

Emner til dagsorden er blandt andet

  • Politikernes, foreningsfolkets, meningsdannernes bud på aktuelle emner.
  • Idrætten i fremtiden
  • Idrættens vilkår i by og på landet
  • Valg til bestyrelsen
  • Netværk og vidensdeling

Vel mødt. Tilmelding kan ske på info@kolding-ir.dk

 

Share This:

Fokus gør en forskel..

Flere går til idræt i foreningerne i Kolding Kommune. “Intet kommer af sig selv”. nævner formand for Kolding Idrætsråd Claus Warming. “Vi har stædigt holdt fast i at holde fokus på muligheder og udvikling. Samarbejdsfladerne med DIF, DGI, Kommunen, Erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner er forstærket betydelig. Alt sammen til gavn for foreningerne, idrætsborgerne”

Sammenhængskraften i danskernes hverdag skal hele tiden udvikles.

Se her

 

Share This:

Generalforsamling Kolding Idrætsråd

Hej gode idrætsvenner

Indkaldelse til generalforsamling i Kolding idrætsråd den 10. april kl. 19.00 på Kolding UddannelsesCenter.

Der vil være spisning fra kl. 18.30.

Share This:

Formand genvalgt

På aftenens generalforsamling i Parkhallen blev Claus Warming genvalgt for endnu en 2-årig periode. “Jeg glæder mig til endnu en periode for den lokale idræt”. “Heldigvis har flere og flere fået øjnene op for at Kolding Idrætsråd kan og vil SAMLE IDRÆTTEN I KOLDING”

Claus Warming nævner blandt andet:

“At få lov til at stå i spidsen for et frivilligt råd med ihærdige bestyrelsesmedlemmer, der kæmper idrættens sag på frivillig basis er en stor ære. Selvom der ikke falder lønkroner af, bruger hvert enkelt bestyrelsesmedlem rigtig mange timer på projekter til gavn for borgerne, foreninger, kommunen. 2017 har været godt booket op. Det er klart et tegn på at mange rundt i Danmark har fået øjnene op for den professionalisme idrætsrådets medlemmer bringer med sig i forskellige sammenhænge”.

Share This:

Genvalg ved Generalforsamlingen

Til aften var der genvalg og et enkelt nyvalg ved Kolding Idrætsråds generalforsamling. Den blev afholdt i Parkhallen

Valg til bestyrelsen for 2 år og suppleanter, revisor og revisorsuppleant for 1 år

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans Peder Kromann Larsen, (genvalg)

Ole Kokborg, (genvalg)

Ole Madsen, (genvalg)

 

suppleanter

Tanja Buchreitz Løwenstein, (genvalg)

Mette Hviid Schultz, (Nyvalg)

 

revisor

Flemming Fønss, (genvalg)

 

Revisorsuppleant

Henrik Lindholm, (genvalg)

 

Følgende var ikke på valg i år:

 

Alice Nissen

Jørgen Roed

Ruben Beck Madsen

Share This:

Årsrapport 2017, (regnskab 2017)

Revisor har revideret og godkendt årsrapport 2017, (regnskab 2017)

KIR 2017 Regnskab

Et forventet resultat efter gode investeringer i projekter til gavn for idrætten, foreningerne og hele fritidsområdet i Kolding Kommune nu og i fremtiden.

Share This: