Anbefalinger til medlemsforeninger vedr. kontingenter under Coronaudbruddet – DIF og DGI

Foreninger ønsker at udføre masser af aktivitet til gavn for medlemmerne, samfundet.
Meget er dog ikke muligt mens Coronaudbruddet står på.
Det er en ekstraordinær og speciel situation vi og hele verden er en del af i øjeblikket.
Hvad betyder det for kontingent i foreningerne. Se hvad DIF og DGI anbefaler..
 

DIF anbefaler:

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned. Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid.

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.

 

DGI anbefaler

Medlemmer – kan de få kontingentet retur?

Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Der skal altså ikke ske nogen tilbagebetaling af medlemsbetalinger som følge af, at foreningens aktivitet i en periode er aflyst grundet Coronavirus-situationen.

Hvis fitnessforeningen har ordninger som for eksempel klippekort, eller hvor medlemmer betaler for tidsmæssigt korte perioder, så eet er ikke hyppigheden af betaling, der er afgørende, men hvor kort en aftaleperiode, der er tale om.

Hvis der f.eks. er tale om en binding på månedsbasis, vil det næppe kunne sidestilles med medlemsskab, og så skal der formentlig ske tilbagebetaling. Det kan være en god ide at tilbyde personen, at aktivperioden forlænges svarende til den periode, hvor aktiviteten har været aflyst, i stedet for tilbagebetaling.

 

Share This:

Udgivet i Uncategorized.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.