Ny dato Repræsentantskabsmøde /Generalforsamling 21

Til alle foreninger, klubber og interesserede

Sæt X i kalenderen.

Kolding Idrætsråd indkalder til Generalforsamling / Repræsentantskabsmøde den 8. juni 2021 kl. 18.00

Programmet offentliggøres i løbet af forsommeren. Ligesom der hele tiden vurderes på den aktuelle corona-situation og om det giver anledning til at generalforsamlingen / repræsentantskabet flyttes/udskydes.

I 2020 startede bestyrelsen i samarbejde med Idrættens Udviklingscenter en udviklingsproces, der skal munde ud i en opdateret visions og udviklingsplan for samvirket og idrætsfællesskabet de kommende 5 – 10 år. En bred vifte af foreningsledere i Kolding kommune har bidraget til processen. På mødet den 8. juni skal det endelig forslag til fremtidigt setup og organisering til afstemning.

Andre emner vil blandt andet være:

  • Politikernes, foreningsfolkets, meningsdannernes bud på aktuelle emner.
  • Idrætten i fremtiden
  • Idrættens vilkår i by og på landet
  • Valg til bestyrelsen
  • Netværk og vidensdeling

Vel mødt. Endeligt program med tilmelding udgives ultimo april 2021.

Share This:

Udgivet i Uncategorized.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.