Hans Peder Kromann Larsen ny næstformand i Fritidsrådet

Medlem af Kolding Idræt Hans Peder Kromann Larsen blev på fritidsrådets første møde valgt som rådets næstformand. HP udtaler:

“Det er et vigtigt arbejde, der foregår i Fritidsrådet og det berører rigtig mange, men de ved det ikke nødvendigvis. Vi har de seneste år bidraget til arbejdet med at efterse alle tilskudsreglerne, en indsats på tværs af området, som vi næsten er i mål med.

Fritidsrådet er valgt af foreningerne og skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed i Kolding Kommune. Fritidsrådet er høringspart overfor det politiske udvalg Sundhed og Fritid i forhold til Folkeoplysningspolitikken, kommunens budget og regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet.

Hans Peder Kromann Larsen får følgeskab af Kolding Idræts formand Claus Warming, der også er valgt til fritidsrådet.

Uddeling af tilskud

Foreningslivet drives af ihærdige frivillige. Fritidsrådet understøtter en opkvalificering af trænere og ledere gennem kurser og uddannelse ved hjælp af Uddannelses- og Opstartspuljen, hvor godkendte foreninger kan søge tilskud.

Men det er ikke den eneste måde Fritidsrådet skaber udvikling. Det er også fra denne pulje, at Fritidsrådet uddeler tilskud til at sætte nye initiativer i gang, der kan være med til at forny folkeoplysningsområdet.

Nye foreninger under Folkeoplysningsloven skal omkring Fritidsrådet for at blive godkendt, hvorved de blandt andet får adgang til at bruge fritids- og idrætslokaler og søge tilskud til deres medlemmer under 25 år. Flere steder er foreningslivet på banen allerede fra de tidlige eftermiddagstimer, når børnene får fri fra skole. Fritidsrådet er med til at give indhold for mange børn fra 4.-6. klasse gennem tilskuddet til foreningsdrevne fritidsklubber, som rådet fordeler.

Hvert år nyder rigtig mange børn og unge godt af det tætte samarbejde mellem foreningslivet og Fritidsrådet, når der tilbydes en bred palette af ferieaktiviteter i skolernes sommer- og efterårsferie. Et arbejde, der blev sat i gang til rådets første møde, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde program og fordele tilskud til de mange ferieaktiviteter.

Fritidsrådet består fra 2022 af følgende medlemmer:

Brian Bøglund, Folkeoplysningssamrådet i Kolding.
Tenna Aamann, Folkeoplysningssamrådet i Kolding.
Claus Warming, Kolding Idræt.
Hans Peder Kromann Larsen, Kolding Idræt. (Næstformand)
Bo Sander, Spejdersammenslutningen i Kolding. (Formand)
Yrsa Mastrup, lokale handicapforeninger, musiske, kulturelle og øvrige foreninger.
Poul Fremmelev, Kolding Byråd.
Jonathan Dyring Løvbom, Kolding Byråd.

Share This:

Udgivet i Uncategorized.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *